, 2021/7/8

Január 22 a magyar kultúra napja, amikor arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Arra a kérdésre, hogy mi a magyar kultúra erre a kérdésre nehéz egyértelmű választ adni.

A magyar kultúra napja

Viszont az biztos: rengeteg mindenre lehetünk büszkék. Hungarikumokra, tudósokra és találmányokra, művek sorára, amelyeket mi adtunk a világnak.

Egy amerikai tanulmány szerint a XX. századot Budapesten készítették elő, hiszen magyar nyelvű volt és valamelyik budapesti híres iskolában tanult szinte minden tudós. Neumann János a számítógép atyja korának egyik legnagyobb lángelméje.

Kemény János a legelterjedtebb programozási nyelv, a Basic nyelv és a világot meghódító email rendszer  megalkotója volt. Simonyi Károly az Excel táblázat program fejlesztője a Microsoft második embere.

A magyar kultúra napja

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományoknak, gyökereknek, nemzeti tudatunk erősítésének, fel mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Története

A híres zongoraművész vetette fel 1985-ben a megemlékezés ötletét. Az ő szavait idézve „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”

A  nap  valódi megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást és 1989 januárjában meg szervezték az első évfordulós rendezvénysorozatot és azóta  minden évben ünneplik meg ezt a napot.

Rendezvények

Az emléknapon a magyarság  az egész világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak.

Az Együtt szaval a nemzet című programot is megszervezik és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjét. Ezen a napon  adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993-tól 2012-ig – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai elismeréseket is.

A magyar kultúra napja: Himnuszunk születésnapját ünnepeljük

Az ünnep annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.

2021-01-22 Megrendezésre került az ünneplés. „Kölcsey magányos, érzékeny, nem evilági ember volt” – írja Szerb Antal.

Kazinczy Ferenc tanítványa előkelő helyet foglal el líránk történetében, prózai írásművei a magyar stílus fejlődését is elősegítette. Gyerekkori betegségéből szerzett fogyatékossága örökre rányomta bélyegét az életére: hosszú éveket töltött teljes magányban a pusztában.

Lelkét-szellemét nem hagyta elsorvadni, folyamatosan fejlesztette magát. Ebben a magányban egy másik világ képei kezdtek felelevenedni  előtte, a kialakult bíráló szellem  nagy hatással volt az irodalmi érzék finomítására, gondolatai új eszméket ébresztettek.

A magyar irodalomtörténet legmagányosabb alakja maradandót alkotott, hisz ő adta nemzetünk örök kincsét, mely hitvallásunkat és érzületünket is méltóképpen tolmácsolja. Még érdemes megemlítenünk, hogy 1989-ben ezen a jeles napon, egy másik nagy költőnk, Weöres Sándor pedig eltávozott közülünk.

Ünnepeljünk a mai napon, hajtsunk fejet nagyjaink előtt és legyünk büszkék magyarságunkra,  és az örökségre amit ránk hagytak.