, 2021/7/8

A magyar nyelvbe a keleti egyházban szokásos görög elnevezésből származik. A nyugati egyházban hivatalos neve: feria sexta in passione et morte Domini Angol nyelvterületen hosszú pénteknek vagy jó pénteknek is nevezik, német elnevezése, a Karfreitag az ónémet kara szóból ered.

Nagypéntek

A keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről. Nagypéntek  Magyarországon 2017 óta munkaszüneti nap, március 20-tól április 23-áig változhat a dátuma.

Jézus halálának lehetséges időpontja

Egy lehetséges időpont Kr. u. 33., április 3. Ezen a napon részleges holdfogyatkozás is volt. Valószínű  magyarázatnak az tűnik, hogy Jézus tudta, hogy eljött az utolsó órája és az utolsó vacsorát előbbre hozta keddre vagy szerdára.

A fontos egyetértés az evangéliumok között az a tény, hogy a keresztre feszítés Poncius Pilátus kormányzása idején történt Kr. u. 26 és 36 között.

Az evangéliumok szerint Jézust a Gecsemáné kertben fogták el, és a zsidó főtanács elé állították, amely istenkáromlás vádjával – mivel azt állította magáról, hogy ő a Messiás – halálra ítélte. Ezután a római helytartó, Pilátus elé kísérték, és azzal vádolták meg, hogy a zsidók királyának mondja magát, ami felségsértés.

Pilátus a zsidó főpapok és a tömeg nyomására halálra ítélte és kiszolgáltatta Krisztust, de megmosta kezeit, így nyilvánítva ki: ártatlant küld a halálba.

Jézust megkínozták, megostorozták és töviskoszorúval megkoronázták, majd a keresztúton a Koponyák hegyére vitték, ahol megfeszítették. A katolikus egyházban ezen a napon az úgynevezett csonka mise szertartással fejezik ki a Krisztus halála felett érzett gyászt.

Biblia – Jn. 19, 28–37

Mikor pedig Jézushoz érének és látják vala, hogy ő már halott, nem törik meg az ő lábszárait;

Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból.

És a ki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága; és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek.

Jézus ruhái

Amikor a katonák felfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy darabot, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megbeszélték  egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.

” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek

Szokások és babonák 

Nagypénteken emlékezünk meg Jézus kereszthaláláról. Ez a kereszténység gyásznapja és legszigorúbb böjti napja. Nagypénteken Jézus szenvedéseire a magyar falvakban virrasztással emlékeztek. Az asszonyok Jézus jelképes szent sírja köré gyűltek és ott imádkoztak és énekeltek

Ez a nap dologtiltó nap is volt. Az a hiedelem járta, hogy amelyik asszony nagypénteken kenyeret süt, az kővé válik. Tilos volt baromfit vágni,mert más jószágok elhullanak. A férfiak nem volt szabad szántani, a nőknek pedig a mosás is tilos volt. Egyedül csak a húsvéti tojást volt szabad festeni.

Sok helyen nem főztek  ezért csak hideg ételt fogyasztottak, de nagyon sokan nagycsütörtöktől egészen a nagyszombati feltámadásig még ételt sem vettek magukhoz. Lehet sokak számára nem elfogadható az ami a régi időkben volt, de sajnos az emberiség manapság semmit nem tekint szentnek.

Legyen szó bármiről. Sokan nem tartják meg a nagypénteki böjtöt persze szíve, joga mindenkinek úgy él ahogy akar. Viszont nem ördöngösség betartani, mert valószínű senki nem fogyaszt húst minden nap, akkor ezt lehetne erre a napra időzíteni. Ez nem lehet áldozat hozatal.

Ha hiszel Istenben, ha nem tudatában vagy azzal, hogy van valaki aki nálunknál nagyobb. Biztos volt rá példa amikor erre rájöttél.Mert tudjuk, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. Akkor mindenki Istenhez fohászkodik.